Briga AS tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til endringsprosesser for enkeltpersoner og organisasjoner. Våre kunder er hovedsaklig offentlige og private virksomheter.

Om oss

Vi er i dag mer enn 30 engasjerte medarbeidere.
I tillegg til solid fagkompetanse fra relevante fagområder, besitter vi høy markedskompetanse. Samlet har vi bred erfaring fra:

Kursing i næringslivet
Rådgivning & veiledning
Salg
Arbeidsrettede tiltak for NAV
Omfattende leder- og næringslivserfaring

I Briga er vi brobyggere som jobber målrettet med endringsprosesser. Arbeidslivet er i stadig endring, noe som krever omstillingsevne, fleksibilitet og læringsvilje.
Vi kartlegger kundens behov, og synliggjør nåsituasjon, mål og endringsbehov. Ut fra avdekkede behov planlegger vi konkrete og hensiktsmessige tiltak.

Vi tilbyr tjenester innen:

Karriereveiledning og arbeidsrettede tiltak
Basiskompetanse i arbeidslivet (lesing, skriving, regning og digital kompetanse)
Omstilling og nedbemanning
Skreddersydde kurs til næringslivet

Tiltakene utgjør den nødvendige broen over kompetansegapet. Dette er kjernen i all Briga sin virksomhet, og utgangspunktet for vårt slagord «Bridging the gap»

I menyen finner du nærmere beskrivelse av våre tilbud.

Ansatte

Jan Erik Forseth

Daglig leder
(+47) 482 46 258
forseth@briga.no

Wenche Haug

Avdelingsleder Akershus vest
(+47) 971 48 430
haug@briga.no

Heidi Sofiedahl

Faglig leder tiltak
(+47) 982 27 444
sofiedahl@briga.no

Amna Wasim

Fagansvarlig minoritetspråklige
(+47) 473 09 350
wasim@briga.no

Jørn Høie

Faglig leder salg og marked
(+47) 959 64 840
hoie@briga.no

Hege Sølvberg

Prosjektleder funksjonsvurdering / karriereveiledning
(+47) 450 43 727
solvberg@briga.no

May-Kristin Jordan

Prosjektleder KPA
(+47) 412 18 690
jordan@briga.no

Rolf Johan Grieg-Halvorsen

Veileder
(+47) 41 03 81 63
grieg-halvorsen@briga.no

Else Belgau

Veileder
(+47) 41 31 67 11
belgau@briga.no

Knut Magnar Slenes

Veileder
(+47) 95 15 03 35
slenes@briga.no

Cathrine Holje

Veileder
(+47) 41 62 49 86
holje@briga.no

Morten de Lange

Veileder
(+47) 45 80 40 85
delange@briga.no

Bente Sund

Veileder
(+47) 90 02 59 09
sund@briga.no

Mia Skriver Haukås

Veileder
(+47) 41 40 15 47
haukaas@briga.no

Reidar Myrvang

Veileder
(+47) 97 46 87 74
myrvang@briga.no

Lemuella Cahyaningsih

Veileder
(+47) 968 29 360
cahyaningsih@briga.no

Magne Solberg

Veileder
(+47) 91 83 29 84
solberg@briga.no

Mona Riise

Veileder
(+47) 98 8310 70
riise@briga.no

Kim Caspar

Veileder
(+47) 98 06 95 80
caspar@briga.no

Eric Heiberg

Veileder
(+47) 47 26 51 91
heiberg@briga.no

Liv Tone Gulseth

Veileder
(+47) 934 16 911
gulseth@briga.no

Geir Ebbesen

Veileder
(+47) 913 07 225
ebbesen@briga.no

Oksana Brokke

Veileder
(+47) 48 36 10 38
blishun@briga.no

Trygve Hovdal

Veileder
(+47) 992 78 021
hovdal@briga.no

Anne Berit Liudalen

Veileder
(+47) 413 07 594
liudalen@briga.no

Angela Hjønnevåg

KPA-Instruktør
(+47) 417 61 666
hjonnevag@briga.no

Neda Khorshid

Veileder KPA -i fødselspermisjon
(+47) 465 90 901
khorsid@briga.no

Lars Petter Nergaard

KPA instruktør
(+47) 95 97 57 13
nergaard@briga.no

Tommy Ellefsrud

Controller
(+47) 90 25 79 92
ellefsud@briga.no

Trond Pettersen

Rådgiver
(+47) 970 94 211
pettersen@briga.no

Kontakt oss