Briga AS tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til endringsprosesser for enkeltpersoner og organisasjoner. Våre kunder er hovedsaklig offentlige og private virksomheter.

Om oss

Vi er i dag mer enn 30 engasjerte medarbeidere.
I tillegg til solid fagkompetanse fra relevante fagområder, besitter vi høy markedskompetanse. Samlet har vi bred erfaring fra:

Kursing i næringslivet
Rådgivning & veiledning
Salg
Arbeidsrettede tiltak for NAV
Omfattende leder- og næringslivserfaring

I Briga er vi brobyggere som jobber målrettet med endringsprosesser. Arbeidslivet er i stadig endring, noe som krever omstillingsevne, fleksibilitet og læringsvilje.
Vi kartlegger kundens behov, og synliggjør nåsituasjon, mål og endringsbehov. Ut fra avdekkede behov planlegger vi konkrete og hensiktsmessige tiltak.

Vi tilbyr tjenester innen:

Karriereveiledning og arbeidsrettede tiltak
Basiskompetanse i arbeidslivet (lesing, skriving, regning og digital kompetanse)
Omstilling og nedbemanning
Skreddersydde kurs til næringslivet

Tiltakene utgjør den nødvendige broen over kompetansegapet. Dette er kjernen i all Briga sin virksomhet, og utgangspunktet for vårt slagord «Bridging the gap»

I menyen finner du nærmere beskrivelse av våre tilbud.

Ansatte

Jan Erik Forseth

Daglig leder
(+47) 482 46 258
forseth@briga.no

Wenche Haug

Avdelingsleder Akershus vest
(+47) 971 48 430
haug@briga.no

Heidi Sofiedahl

Faglig leder tiltak
(+47) 982 27 444
sofiedahl@briga.no

Amna Wasim

Fagansvarlig minoritetspråklige
(+47) 473 09 350
wasim@briga.no

Jørn Høie

Faglig leder salg og marked
(+47) 959 64 840
hoie@briga.no

Hege Sølvberg

Prosjektleder funksjonsvurdering / karriereveiledning
solvberg@briga.no

May-Kristin Jordan

Prosjektleder KPA
jordan@briga.no

Rolf Johan Grieg-Halvorsen

Veileder
grieg-halvorsen@briga.no

Knut Magnar Slenes

Veileder
slenes@briga.no

Cathrine Holje

Veileder
holje@briga.no

Morten de Lange

Veileder
delange@briga.no

Mia Skriver Haukås

Veileder
haukaas@briga.no

Reidar Myrvang

Veileder
myrvang@briga.no

Lemuella Cahyaningsih

Veileder
cahyaningsih@briga.no

Mona Riise

Veileder
riise@briga.no

Kim Caspar

Veileder
caspar@briga.no

Eric Heiberg

Veileder
heiberg@briga.no

Geir Ebbesen

Veileder
ebbesen@briga.no

Oksana Brokke

Veileder
blishun@briga.no

Trygve Hovdal

Veileder
hovdal@briga.no

Anne Berit Liudalen

Veileder
liudalen@briga.no

Angela Hjønnevåg

KPA-Instruktør
hjonnevag@briga.no

Neda Khorshid

Veileder KPA -i fødselspermisjon
khorsid@briga.no

Lars Petter Nergaard

KPA instruktør
nergaard@briga.no

Tommy Ellefsrud

Controller
(+47) 90 25 79 92
ellefsud@briga.no

Trond Pettersen

Rådgiver
(+47) 970 94 211
pettersen@briga.no

Kontakt oss