Kompetansepluss

Vi tilbyr kompetansehevende kurs innen:

• Norsk for minoritetsspråklige
• Lesing og skriving
• Regning
• Muntlig kommunikasjon
• Digitale ferdigheter
• Fagbrev

Fordelene ved å samarbeide med oss

Som en av de største private tilbyderne i Norge, gjennomfører Briga AS opplæring av ansatte ute i bedrift.

Målet er å øke de ansattes grunnleggende ferdigheter, og dermed bidra til kompetansehevinvg. Slik rustes både den ansatte og bedriften til å møte endringer og omstilling.

Kursene finansieres av Kompetanse Norge.

Alle kurs skreddersys bedriftens behov og rutiner.

Briga AS tar hånd om hele søknadsprosessen og all kontakt med Kompetanse Norge.
Vi påtar oss gjennomføringsansvaret for kursene fra A til Å.
Kunden får en fast kontaktperson fra Briga AS som følger opp gjennom hele prosessen.

Våre kvalifiserte instruktører sørger for alt av læremateriell.

Vi benytter gjerne bedriftens egne rutiner, arbeidsprosesser og kvalitetssystemer i opplæringen (rapporteringsrutiner, intranett og annet). Slik blir opplæringen skreddersydd og oppleves som relevant for de ansatte.

Hvem passer det for?

Virksomheter med arbeidstakere som har behov for styrking av digital kompetanse og grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlig kommunikasjon og/eller grunnleggende norsk for å oppnå bedre kvalitet i leveransene.
Virksomheter som skal gjennomføre omstillinger som inkluderer bruk av digitale verktøy.

Les mer om Kompetansepluss her.

Kursene gir resultater for arbeidstaker

Det er vår erfaring at kursdeltakerne opplever økt jobbmestring, trivsel og trygghet etter endt kurs. Kursene bidrar til høyere jobbengasjement og mer aktiv deltakelse i arbeidsprosesser og -møter, samt bedre forståelse av sikkerhetsinstrukser og arbeidsrutiner.

Kursene øker dessuten ofte motivasjonen for ytterligere kompetanseheving, som for eksempel fagbrev, sertifikater og andre kurs.

I tillegg vet vi at økt trivsel gir lavere sykefravær.

Noen av bedriftene vi har gjennomført kurs hos:

Noe for din bedrift? Ta kontakt for en uformell prat.

Amna Wasim

Avdelingsleder for Kompetansepluss og fagansvarlig minoritetsspråklige
(+47) 473 09 350
wasim@briga.no

Amna er pedagog med spisskompetanse innen generell pedagogikk, flerkulturell pedagogikk og språkdidaktikk. I tillegg har hun studert skoleledelse. Hun etterutdanner seg for tiden innen “Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk”.

Hun har over 14 års arbeidserfaring fra offentlig og privat sektor.
Og hun har erfaring fra prosjekt- og konseptutvikling, ledelse og forretningsutvikling.

Ved siden av jobben i Briga AS leder hun et foretak og en frivillig organisasjon, som begge fokuserer på minoritetskompetanse knyttet til arbeid, integrering og inkludering.

Amna er opptatt av minoriteter, likestilling, inkludering og mangfold. Som person er hun målbevisst og løsningsorientert, og en god nettverks- og relasjonsbygger.

May-Kristin Jordan

Prosjektleder Kompetansepluss
(+47) 412 18 690
jordan@briga.no

May har de siste årene jobbet som administrativ prosjektleder for Kompetansepluss. Hun har også erfaring fra arbeid i NAV, og fra finans, inkasso, karriereveiledning, attføringstiltak og undervisning.

Hun er utdannet innen økonomi og pedagogikk i voksenopplæring,

May er strukturert, selvstendig, positiv og motiverende. Hun er engasjert og har god evne til å skape tillit.