Livsmestring

Utenforskapet enkelte unge mennesker opplever kan føre til svekket fysisk og psykisk helse. Mange ungdommer i alderen 15 – 25 år sliter med å finne sin plass i utdannings- og arbeidslivet. De oppfattes gjerne som tiltaksløse og lite motiverte.

Individuell oppfølging

Vi tilbyr tett individuell oppfølging fra en livsmestringskonsulent som er tilgjengelig når behovet er der.

Livsmestringskonsulenten har god kjennskap til Nav, behandlingssystemet og arbeidslivet, og kan veilede ungdommen i møte med etater, offentlige kontorer, skole og arbeidsliv. Ta kontakt for mer informasjon og avtal gjerne et møte.

Ta kontakt for mer informasjon, eller for å avtale et møte.

Jørn Høie

Livsmestringskonsulent
(+47) 959 64 840
hoie@briga.no

Jørn er utdannet innen mekaniske fag, men har igjennom en årrekke jobbet med mennesker som har spesielle behov og har utdanning innen karriereveilening, rusomsorg, veiledning av mennesker med psykiske lidelser samt søvnproblematikk.

Jørn er en unik relasjonsbygger og har et svært omfattende nettverk i bedrifter i Oslo og Akershus. Svært mange personer har funnet veien ut i arbeidslivet med hans hjelp. Metoden hans er veldig enkel: Han stiller klare krav samtidig som han er omsorgsfull og behagelig å være sammen med.

Jørn har mer enn 10 års erfaring innen ulike arbeidsrettede tiltak i skjermet sektor.