NAV-tiltak

Mange har gått på kurs hos oss og fått jobb i en bedrift i vårt markedsnettverk. Siden august 2016 har vi hatt mer enn 300 mennesker på kurset Jobb og Muligheter i Sandvika. De aller fleste av disse er nå i arbeid eller utdanning.

Jobb & Muligheter

Briga AS vant i 2016 anbudet på kurset Jobb og muligheter i Sandvika.
Vi følger opp kursdeltakere over en periode på 22 uker.

I løpet av de 3 første ukene utarbeider deltakerne CV og søknader, trenes i intervjuteknikk, lærer om skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet og motiveres til jobbsøking.

De siste 19 ukene går med til arbeidstrening og ytterligere aktiviteter for å komme i ordinært arbeid.  

Andre gjennomførte kurs for Nav

I tidsrommet fra 2012 og frem til i dag har Briga AS bistått ca 600 mennesker igjennom tiltakene Tilrettelagt karriereveiledning, Ordinær jobbklubb, Jobbklubb for ungdom og Avklaring og motivasjon.

I skjermet sektor har Briga AS gjennomført tiltakene Arbeid med bistand, avklaring, Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Kvalifiseringsprogrammet.

Totalt har Briga AS bistått mer enn 600 ungdommer og voksne som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet og skole.

Vi er sertifisert

Vi benytter anerkjent metodikk og hensiktsmessige arbeidsverktøy.
Veilederne våre er sertifisert i:

Ta kontakt for mer informasjon.

Heidi Sofiedahl

Faglig leder tiltak, kommunikasjonsansvarlig
(+47) 982 27 444
sofiedahl@briga.no

Profesjonsutdanning i pedagogikk med fordypning innen undervisning, veiledning/coaching og ledelse. Videreutdanning i gruppeledelse og mestringsfremmende kommunikasjon.

Heidi har jobberfaring som NAV-veileder, undervisningsleder, karriererådgiver, kursinstruktør og forretningsutvikler. Hun har bred og lang erfaring fra servicerelatert arbeid og fra arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner. Hun har jobbet i Briga AS siden 2015.

Som person er Heidi kvalitetsbevisst og omgjengelig, med god formidlingsvne og evne til å skape gode relasjoner og tillit.

Wenche Haug

Avdelingsleder Jobb og muligheter i Sandvika og faglig leder for kompetanse og personalutvikling
(+47) (+47) 971 48 430
haug@briga.no

Wenche har gjennomført Masterprogrammet hos Gestaltakademien i Stockholm, og hun er videreutdannet innen PREP på Modum Bad. I tillegg har hun flere kurs og sertifiseringer innen karriereveiledning og ulike veiledningsverktøy. 

Hun har bakgrunn fra flybransjen, der hun i en årrekke har jobbet med opplæring av flyvende personell. Hun har 10 års erfaring som gestaltterapeut med egen praksis og som konsulent i næringslivet. De siste årene har hun jobbet i ulike arbeidsrettede NAV-tiltak, og som avdelingleder for vårt kurssenter i Sandvika. 
 
Wenche er en tydelig og prosessorientert leder med høy relasjonskompetanse og gode kommunikative ferdigheter. Hun jobber målrettet og evner å motivere og lede mot felles mål.