Ekspertbistand

Trenger du bistand i oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere? Har du arbeidstakere med lange og/eller hyppige sykefravær? Har du prøvd «alt» uten at det har ført fram?

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis:

I Briga har vi jobbeksperter som gjerne hjelper deg!

Våre jobbeksperter har lang erfaring fra arbeid med oppfølging og veiledning av arbeidsgivere og arbeidstakere. Deres spesialkompetanse er å sammen med disse finne frem til gode løsninger for alle parter. De vil også bidra med all informasjon du trenger om hvordan du går fram i søknaden til NAV.

Hva inneholder tjenesten?

Bistanden vil inneholde følgende aktiviteter
1. Kartleggingsmøte jobbekspert – arbeidsgiver
2. Oppstartmøte jobbekspert – arbeidstaker
3. Introduksjonsmøte jobbekspert – arbeidstaker – arbeidsgiver
4. Samarbeidsmøter jobbekspert – arbeidstaker, og jobbekspert – arbeidsgiver: (Kartlegging av nåværende arbeidsoppgaver – Hvilke tilretteleggingstiltak er gjort tidligere? Hva har fungert? Hva har ikke fungert? Er det andre interne/eksterne årsaker til fortsatt sykefravær?)
5. Kompetanse- og interessekartlegging (Er det andre arbeidsoppgaver/stillinger i bedriften som arbeidstaker kan ha? Krever det i så fall kompetanseheving?)
6. Veiledningssamtaler (fokus: motivasjon og mestring, karriereveiledning, karriereferdigheter, tilbake til jobben, eller nye muligheter?)
7. Møte med arbeidstaker og arbeidsgiver. Gjennomgang og innsending av rapporten.

Ekspertbistand skal resultere i en rapport som

Rapporten sendes til NAV.

Hvordan finansieres tjenesten?

Arbeidsgiver betaler for ekspertbistanden og får refusjon fra NAV.

Arbeidstakerens personvern

Arbeidsgiver og arbeidstaker bør sammen utforme og bestille oppdraget til eksperten.
Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta arbeidstakerens personopplysninger. Bare opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket kan deles. Opplysninger om diagnose skal ikke deles.

Ønsker du mer informasjon?

Velkommen til å ringe eller skrive e-post til: post@briga.no