Ekspertbistand

Trenger du bistand i oppfølgingen av sykmeldte medarbeidere? Har du arbeidstakere med lange og/eller hyppige sykefravær? Har du prøvd «alt» uten at det har ført fram?

NAV kan gi tilskudd til ekspertbistand hvis:

I Briga har vi jobbeksperter som gjerne hjelper deg!

Våre jobbeksperter har lang erfaring fra arbeid med oppfølging og veiledning av arbeidsgivere og arbeidstakere. Deres spesialkompetanse er å sammen med disse finne frem til gode løsninger for alle parter. De vil også bidra med all informasjon du trenger om hvordan du går fram i søknaden til NAV.

Hva inneholder tjenesten?

Bistanden vil inneholde følgende aktiviteter
1. Kartleggingsmøte jobbekspert – arbeidsgiver
2. Oppstartmøte jobbekspert – arbeidstaker
3. Introduksjonsmøte jobbekspert – arbeidstaker – arbeidsgiver
4. Samarbeidsmøter jobbekspert – arbeidstaker, og jobbekspert – arbeidsgiver: (Kartlegging av nåværende arbeidsoppgaver – Hvilke tilretteleggingstiltak er gjort tidligere? Hva har fungert? Hva har ikke fungert? Er det andre interne/eksterne årsaker til fortsatt sykefravær?)
5. Kompetanse- og interessekartlegging (Er det andre arbeidsoppgaver/stillinger i bedriften som arbeidstaker kan ha? Krever det i så fall kompetanseheving?)
6. Veiledningssamtaler (fokus: motivasjon og mestring, karriereveiledning, karriereferdigheter, tilbake til jobben, eller nye muligheter?)
7. Møte med arbeidstaker og arbeidsgiver. Gjennomgang og innsending av rapporten.

Ekspertbistand skal resultere i en rapport som

Rapporten skal sendes til NAV.

Hvordan finansieres tjenesten?

Arbeidsgiver betaler for ekspertbistanden, og får refusjon fra NAV.

Arbeidstakerens personvern

Arbeidsgiver og arbeidstaker bør sammen utforme og bestille oppdraget til eksperten.
Arbeidsgiver har ansvar for å ivareta arbeidstakerens personopplysninger. Bare opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre tiltaket kan deles. Opplysninger om diagnose skal ikke deles.

Ønsker du mer informasjon?

Velkommen til å ringe eller skrive e-post til: sofiedahl@briga.no/telefonnr. 982 27 444

Wenche Haug

Jobbekspert
(+47) 971 48 430
haug@briga.no

Wenche Haug har i mange år jobbet med opplæring og veiledning av ledere. Hun har jobbet tett med både arbeidsgivere og arbeidstakere, og fasilitering av relasjonen mellom disse er blant hennes nøkkelkompetanser. Wenche har opparbeidet seg en inngående kjennskap til de kontinuerlige endringene i arbeidslivet.

Gjennom utdanning til gestaltterapeut og egen terapi- og coachingvirksomhet gjennom 10 år er hun vant til å møte mennesker i krevende livssituasjoner. Hun har en særegen evne til å etablere tillit gjennom ressursfremmende og motiverende veiledning.

De siste fire årene har hun vært avdelingsleder i Briga for NAV-tiltaket “Jobb og muligheter”. Som personalleder for våre 25 karriereveiledere er hun i daglig kontakt med problemstillinger relatert til samhandlingen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Hun har også gjennomført våre spesialtilpassede ungdomskurs, der hun har bidratt til å avdekke årsaker til frafall og isolasjon og slik hjulpet deltakerne tilbake til skolegang og arbeidsrettet aktivitet.

Wenche har jobbet i flere år i NAV-tiltaket “Arbeid med bistand”. I tillegg har hun god kjennskap til både offentlig og privat hjelpeapparat.

Trygve Hovdal

Jobbekspert
(+47) 992 78 021
hovdal@briga.no

Trygve Hovdal har mange års erfaring fra coaching av ledere og medarbeidere i næringslivet og offentlige virksomheter.

Som karriereveileder i Brigas jobbrettede tiltak for NAV har Trygve Hovdal bidratt til å bringe kursdeltakere inn i/tilbake i arbeid. Kompetanse på relasjonen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, arbeidstaker og kolleger samt arbeidstaker og arbeidsoppgaver vært blant de avgjørende suksessfaktorene, sammen med god tilretteleggingskompetanse og en inngående kjennskap til et arbeidsliv i endring.

Trygve Hovdal er prosjektleder for “Ungdom mot nye mål”, Brigas spesialkurs for ungdom (18-29 år) som har falt ut av skole og arbeid, og som sliter med isolasjon og psykisk uhelse. Gjennom tilrettelegging og ressursfremmende veiledning har Trygve sammen med sine medarbeidere hjulpet ungdommene tilbake til skolegang og annen arbeidsrettet aktivitet. Arbeidet har gitt ham god kjennskap til det offentlige og private hjelpeapparatet.

Trygve er pedagog og i tillegg utdannet i gestaltterapi og kognitiv terapi. Han driver egen terapipraksis og har omfattende erfaring med å skape gode samarbeidsrelasjoner med mennesker som har krevende livssituasjoner og sykdomsproblematikk. Han har også lang og bred veilederkompetanse og erfaring fra barnevernet.