Kompetansepluss

Vi tilbyr kompetansehevende kurs innen:

• Norsk for minoritetsspråklige
• Lesing og skriving
• Regning
• Muntlig kommunikasjon
• Digitale ferdigheter
• Fagbrev

Fordelene ved å samarbeide med oss

Som en av de største private tilbyderne i Norge, gjennomfører Briga AS opplæring av ansatte ute i bedrift.

Målet er å øke de ansattes grunnleggende ferdigheter, og dermed bidra til kompetansehevinvg. Slik rustes både den ansatte og bedriften til å møte endringer og omstilling.

Kursene finansieres av Kompetanse Norge.

Alle kurs skreddersys bedriftens behov og rutiner.

Briga AS tar hånd om hele søknadsprosessen og all kontakt med Kompetanse Norge.
Vi påtar oss gjennomføringsansvaret for kursene fra A til Å.
Kunden får en fast kontaktperson fra Briga AS som følger opp gjennom hele prosessen.

Våre kvalifiserte instruktører sørger for alt av læremateriell.

Vi benytter gjerne bedriftens egne rutiner, arbeidsprosesser og kvalitetssystemer i opplæringen (rapporteringsrutiner, intranett og annet). Slik blir opplæringen skreddersydd og oppleves som relevant for de ansatte.

Hvem passer det for?

Virksomheter med arbeidstakere som har behov for styrking av digital kompetanse og grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlig kommunikasjon og/eller grunnleggende norsk for å oppnå bedre kvalitet i leveransene.
Virksomheter som skal gjennomføre omstillinger som inkluderer bruk av digitale verktøy.

Les mer om Kompetansepluss her.

Kursene gir resultater for arbeidstaker

Det er vår erfaring at kursdeltakerne opplever økt jobbmestring, trivsel og trygghet etter endt kurs. Kursene bidrar til høyere jobbengasjement og mer aktiv deltakelse i arbeidsprosesser og -møter, samt bedre forståelse av sikkerhetsinstrukser og arbeidsrutiner.

Kursene øker dessuten ofte motivasjonen for ytterligere kompetanseheving, som for eksempel fagbrev, sertifikater og andre kurs.

I tillegg vet vi at økt trivsel gir lavere sykefravær.

Noen av bedriftene vi har gjennomført kurs hos:

Noe for din bedrift? Ta kontakt for en uformell prat.

Amna Wasim

Avdelingsleder for Kompetansepluss og fagansvarlig minoritetsspråklige
(+47) 473 09 350
wasim@briga.no

Amna er pedagog med spisskompetanse innen generell pedagogikk, flerkulturell pedagogikk og språkdidaktikk. I tillegg har hun studert skoleledelse. Hun etterutdanner seg for tiden innen “Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk”.

Hun har over 14 års arbeidserfaring fra offentlig og privat sektor.
Og hun har erfaring fra prosjekt- og konseptutvikling, ledelse og forretningsutvikling.

Ved siden av jobben i Briga AS leder hun et foretak og en frivillig organisasjon, som begge fokuserer på minoritetskompetanse knyttet til arbeid, integrering og inkludering.

Amna er opptatt av minoriteter, likestilling, inkludering og mangfold. Som person er hun målbevisst og løsningsorientert, og en god nettverks- og relasjonsbygger.

Angela Hjønnevåg

Prosjektleder og IKT-ansvarlig
(+47) 41761666
hjonnevag@briga.no

Angela har studert pedagogikk ved UiO, med hovedfokus på voksenopplæring, IKT og læring, motivasjon, flerkulturell pedagogikk og digitale medier.

Siden 2008 har Angela jobbet med dataopplæring. Hennes målsetning er å inspirere og utdanne, levere kvalitet som forventes I det digitale samfunn og trigge våre deltakeres og kunders interesse for IKT. Siden 2015 har hun også undervist i norsk kommunikasjon, samt i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige.

Angela er utadvendt og imøtekommende. Hun er god på kommunikasjon, entusiastisk og engasjerende, samtidig som hun er svært strukturert.

Steinar Heggemsnes

Faglig leder salg og marked
(+47) 48400208
heggemsnes@briga.no

Steinar har en Master of Business and Marketing og har arbeidet med salg i hele sitt liv.
Primært innen IT og salg av løsninger mot større bedrifter. Han har lang erfaring med å hjelpe foretak med endringer som skal til for å takle en ny hverdag.

Han er vant til å arbeide med prosjekter som involverer flere deler av en bedrift, og brenner for at mennesker skal kunne arbeide lettere og enklere. Han har også gitt opplæring i bruk av programvare, samt i strategiske prosesser innen HR, markedsføring, kommunikasjon og endringsledelse.

Steinar har i tillegg jobbet som karriereveileder i Briga og hjulpet mennesker ut i arbeid.

Steinar er utadvendt og sosial, og han liker å ha struktur på det arbeidet han gjør.