Kompetansepluss

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk og/eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Briga har siden 2014 samarbeidet med Kompetanse Norge om å gjennomføre kompetanseheving ute i norske bedrifter.

Vi leverer kompetansehevende kurs innen NORSK FOR MINORITETSSPRÅKLIGELESING OG SKRIVINGREGNINGMUNTLIG KOMMUNIKASJONDIGITALE FERDIGHETERFORBEREDELSE TIL FAGBREVFAGBREV

Les mer om Kompetansepluss

Dette er gull for din bedrift fordi:

Hvem kan søke?

Kompetansepluss er en ordning for virksomheter som har arbeidstakere med behov for kompetanseheving for å oppnå bedre leveransekvalitet. Kompetansebehovet kan handle om digital kompetanse (generelt, eller i virksomheter som skal gjennomføre omstillinger som inkluderer bruk av digitale verktøy), grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, muntlig kommunikasjon for etnisk norske, grunnleggende norsk for minoritetsspråklige og fagopplæring. Kontakt oss, så tar vi oss av hele søkerprosessen med tilhørende dokumentasjon og kontakt med Kompetanse Norge.

Og resultatene...?

Det er vår erfaring at kursdeltakerne opplever økt jobbmestring, trivsel og trygghet etter endt kurs. Kursene bidrar til høyere jobbengasjement og mer aktiv deltakelse i arbeidsprosesser og -møter, samt bedre forståelse av sikkerhetsinstrukser og arbeidsrutiner.

Kursene øker dessuten ofte motivasjonen for ytterligere kompetanseheving, som for eksempel fagbrev, sertifikater og andre kurs.

I tillegg vet vi at økt trivsel gir lavere sykefravær.

Noen av bedriftene vi har gjennomført kurs hos:

Noe for din bedrift? Ta kontakt for en uformell prat.

Amna Wasim

Avdelingsleder for Kompetansepluss og fagansvarlig minoritetsspråklige
(+47) 473 09 350
wasim@briga.no

Amna er pedagog med spisskompetanse innen generell pedagogikk, flerkulturell pedagogikk og språkdidaktikk. I tillegg har hun studert skoleledelse. Hun etterutdanner seg for tiden innen “Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk”.

Hun har over 14 års arbeidserfaring fra offentlig og privat sektor.
Og hun har erfaring fra prosjekt- og konseptutvikling, ledelse og forretningsutvikling.

Ved siden av jobben i Briga AS leder hun et foretak og en frivillig organisasjon, som begge fokuserer på minoritetskompetanse knyttet til arbeid, integrering og inkludering.

Amna er opptatt av minoriteter, likestilling, inkludering og mangfold. Som person er hun målbevisst og løsningsorientert, og en god nettverks- og relasjonsbygger.

Angela Hjønnevåg

Prosjektleder og IKT-ansvarlig
(+47) 41761666
hjonnevag@briga.no

Angela har studert pedagogikk ved UiO, med hovedfokus på voksenopplæring, IKT og læring, motivasjon, flerkulturell pedagogikk og digitale medier.

Siden 2008 har Angela jobbet med dataopplæring. Hennes målsetning er å inspirere og utdanne, levere kvalitet som forventes I det digitale samfunn og trigge våre deltakeres og kunders interesse for IKT. Siden 2015 har hun også undervist i norsk kommunikasjon, samt i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige.

Angela er utadvendt og imøtekommende. Hun er god på kommunikasjon, entusiastisk og engasjerende, samtidig som hun er svært strukturert.