På Rett Kjøl blir Briga AS

Briga AS har overtatt all virksomhet, og ansatte, i På Rett Kjøl som fortsetter som en egen avdeling for LIVSMESTRING for privatkunder i Briga. Briga AS er et non-profit selskap med vedtekter tilsvarende en stiftelse.

Briga er en av de største private tilbyderne av Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA) for privat næringsliv og kommuner.
I tillegg tilbyr Briga tjenester innen; Sykemeldingsoppfølging/Funksjonsvurdering, Omstilling/Karriere-endring, Lederutvikling, Coaching, Kommunikasjon og Service, samt jobbrettede tiltak for NAV.

  • Del på:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn