Forberedelse mot Fagbrev via VOX og Briga

Mantena AS i samarbeid med Briga AS satser på fagbrev Mantena AS - Industrimontørfaget Noen av kursdeltagerne. F.v.: Eddie Corr, Eirik Setså, Patrick Fjell, Hans Torbjörn Wikström, kursinstruktør Yngve Nygård, Foran: Alessandro Luca

I september 2015 startet ti ansatte i Mantena AS på kurs i Industrimontørfaget, med sikte på å ta fagbrev. Kurset ble levert av Norsk Industri.

- Med stadig mer konkurranse i markedet, og utsikter til at Mantena AS skal ut i full konkurranse, så vi at det det var viktig å ha flere ansatte med fagbrev. Dette gir ytterligere fleksibilitet på tvers av avdelinger, sier HR-sjef i Mantena Lodalen, Gunn Elin Brandsrud.

Gjennom å følge nettkurset for Industrimontørfaget til Norsk Industri i kombinasjon med undervisningsøkter lokalt ved bedriften, legger Mantena AS til rette for at ansatte uten fagbrev rustes til å gjennomføre den skriftlige eksamenen. Dette for at den enkelte ansatte senere kan gå opp til en fagprøve med bakgrunn i tilrettelagt arbeidspraksis i bedriften som praksiskandidat.

Operatører med fagbrev gir store gevinster

- Kravet til den enkelte ansatt øker når det kommer til benyttelse av dataverktøy og dokumentasjon i det daglige arbeidet. Med bakgrunn i dette blir det samtidig tilrettelagt for heving av basiskunnskapen til den enkelte ansatt. Ved å kombinere basiskunnskaper og den teoretiske delen av et fagbrev ville vi få dekket noe av behovet for kompetanseheving i bedriften, utdyper Brandsrud.

Dette ble lagt til rette for ved et samarbeid med Briga AS (tidligere “På rett kjøl”) som blant annet gjennomfører VOX-prosjekter. Mantena AS har fått tildelt VOX-midler via På rett kjøl / Briga AS for å engasjere instruktører innen faget.

- Det er viktig at ansatte fortsetter å øke sitt kompetansebehov. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, de finner også nye løsninger og har større endringsevne, og tilpasser seg lettere stadig skiftende krav, sier fagsjef i Norsk Industri, Anita Østro.

Å bli satset på!

Tilbakemeldingene fra deltakerne er positive, og de opplever at de blir satset på som arbeidstakere. Dog skal det sies at det er krevende å studere ved siden av jobb, og det krever innsats fra den enkelte. Noe av tilbakemeldingen i starten av kurset var at det var vanskelig og utfordrende å kombinere familieliv og studier i tillegg til arbeid. Dette ser ut til at har “gått seg noe til” slik at den enkelte deltaker mestrer dette nå.

  • Del på:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn