Kompetansepluss – søk om penger til opplæring. Frist: 13. november 2017

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Søknadsfristen er 13. november 2017.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten
Det er satt av fem millioner kroner i Kompetansepluss arbeid og to millioner kroner i Kompetansepluss frivillighet til samisk satsing i 2018. Satsingen omfatter prosjekter i de samiske språkforvaltningskommunene; Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Hattfjelldal, Røyrvik og Snåsa.

Hva kan du søke om tilskudd til?

Du kan søke om tilskudd til opplæring i grunnleggende

leseferdigheter
skriveferdigheter
regneferdigheter
muntlige ferdigheter
digitale ferdigheter
norsk eller samisk
Kursene det søkes tilskudd til settes sammen av faste moduler i søknadsskjemaet. Veiledende gruppestørrelse er ti deltakere per kurs.

Link:

https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/kompetansepluss-sok-om-penger-til-opplaring/

  • Del på:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn