Tilbake i arbeid etter å ha blitt utsatt for rasistisk motivert vold

I 2014 ble Jacob forfulgt av en bil og slått ned utenfor sitt hjem i Verdal. Volden var rasistisk motivert. Nå er smilet tilbake hos Jacob og han er nå i full jobb etter å ha vært på karriereveiledningskurs på Briga AS i Sandvika. Etter uker med arbeidstrening på Solstad barnehage på Hvalstad i Asker fikk han tilbud om fast ansettelse.

Utgangspunktet
Jacob kom til Norge som flyktning fra Liberia i 2004, og begynte i jobb i barnehage i Verdal. Han og familien trivdes veldig godt i Verdal, men den brutale voldsepisoden skremte familien. Jacobs kone, Hawa, tok med seg sønnen og den ene datteren og flyttet til Østlandet. Jacob og kona ble separert, og han fortsatte å bo i Verdal mens den andre datteren fullførte videregående skole. Han var mye syk og kom seg ikke tilbake i jobb. Som et resultat av dette ble han sittende med et hus hvor han ikke klarte å betjene lånet. Regningene hopet seg opp, og huset ble til slutt tvangssolgt uten at Jacob fikk noe som helst hjelp. Midt oppe i alt dette fikk han også beskjed om at den eldste sønnen hans hadde gått bort i hjemlandet, som følge av Ebola. Da datteren var ferdig på videregående flyttet også hun sørover, og Jacob valgte til slutt å gjøre det samme etter å ha bodd alene i Verdal i lengre tid.

Snuoperasjon
Noen umiddelbar lykke ble det ikke å flytte sørover. Jacob slet med å få seg jobb, og ble gående på NAV. Våren 2017 startet snuoperasjonen som nå er kronet med full jobb – og bestått fagprøve.

– Det var nesten så jeg tok mitt eget liv da det var som verst, forteller Kuteh.

– Men jeg har alltid levd etter mottoet at man aldri skal gi opp.

Først nå, fire år etter voldshendelsen, begynner han å føle seg som et helt menneske igjen.
Veien dit han er nå startet med at Briga AS, som er tiltaksarrangør for «Jobb og muligheter» i Asker og Bærum, fikk Jacob inn på deltakerlista si fra NAV.

Leken hverdag
Nå er Jacob Kuteh i et halvt års vikariat på fulltid i Solstad barnehage. Etter vikariatet skal det lyses ut en fast stilling som enhetslederen vil oppfordre Jacob til å søke på, og som hun går langt i å love blir hans om han vil.

Briga AS sin rolle
Bente Sund var Jacob Kutehs karriererådgiver i Briga AS. Karriereveiledningskurset går over 22 uker, der de tre første ukene er en teoretisk del hvor deltakerne lærer å skrive søknader og CV, får intervjutrening og annen nyttig lærdom. De resterende 19 ukene består av arbeidstrening i bedrift, og målet er å få deltakerne ut i ordinært arbeid eller i utdanning.

– Jacob sjarmerte hele gruppa, beskriver karriererådgiver Bente Sund i Briga AS. Det var ikke så enkelt å få en praksisplass til ham. Jeg ringte sju-åtte barnehager i Asker og Bærum som ikke viste noen særlig interesse.

Oppfølging
Allerede før han fikk hjelp av Briga AS, hadde Jacob Kuteh på egen hånd prøvd å få seg jobb. Veileder Bente Sund forstår at det kan føles vanskelig – både fra arbeidssøkers og arbeidsgivers ståsted i prosessen. Briga AS har lang erfaring med slike jobbsøkeprosesser og benyttet seg av en metodikk som har vist seg å fungere godt.

Hun hadde ansvaret med å være tett på Jacob, hjelpe ham med å ta fagbrev – der han manglet den siste praktiske delen – og å «selge» Jacob inn overfor arbeidsgiveren til ordinær jobb etter praksisperioden. Etter en periode med arbeidstrening fikk Jacob tilbud om ansettelse.

– Suksessfaktoren vår er tett oppfølging, slik at deltakerne ikke føler seg alene i jakten på jobb. Vi i Briga AS leverer meget gode resultater til NAV i Asker og Bærum. Samtidig kjenner jeg på gleden at Norge har et system som fanger opp folk som faller utenfor og tar vare på mennesker, sier hun.

– De gode resultatene våre skyldes nok dels at vi som jobber her har bakgrunn fra ulike deler av arbeids- og næringslivet selv. Vi har et stort nettverk som gjør at vi enklere får gode arbeidstreningsplasser, og vi gir oss ikke ved et nei ved første henvendelse, fortsetter Bente Sund.

Briga  Bente

Bente Sund karriererådgiver i Briga AS sine lokaler på Rådmann Halmrastsvei 9 i Sandvika.
Foto, Kristian Stokdal, Innherred avis

  • Del på:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn