Ungdom Uten Retning - Mot nye mål

Vi er brobyggere for Ungdom Uten Retning. Er du og DIN bedrift deres samfunnsansvar bevisst?

Ungdom Uten Retning er et 12 ukers veiledningsprogram for ungdom mellom 18 -23 år som strever med å velge sin retning i skolesystemet.
De fleste trenger en lærlingplass eller en praksisplass for å fullføre fagbrev eller vitnemål slik at de blir bærekraftig ungdom.

Alle ungdommene på gjennomførte kurs har funnet sin retning!
En viktig suksessfaktor for dette resultatet har vært bedrifters vilje til å stille opp med en praksisplass eller lærlingplass.
Ønsker Du å bidra til at en av våre ungdommer når sitt mål?

Kontaktinformasjon:

Trygve Hovdal
Prosjektansvarlig Kurs
hovdal@briga.no
99278021

Jan Erik Forseth
Daglig leder
forseth@briga.no

  • Del på:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn