Transportbestillere må kjenne sitt ansvar!

Ansvaret for lovlig transport gjelder for hele verdikjeden. Hver enkelt aktør i verdikjeden må forsikre seg om at lover og regler følges.

Useriøse transportaktører kjennetegnes av tvilsom omgang med lov og regelverk i transport, kriminalitet, smugling, tyverier og uheldig livsstil.

Ofte følger det med HMS-brudd, farlig gods på avveier, sosial dumping, dårlig hygiene, feil på transportmateriell og stor risiko for at transportbestiller rammes av ekstra kostnader.

Transportbestiller må forsikre seg om at oppdraget kan utføres på lovlig måte.

Ta bestillertesten på vårt kurs i transportbestilling.

Kursansvarlig er cand. polit. Einar Spurkeland, som har over 30 års erfaring fra logistikk og transport. Han er også forfatter av flere bøker innen logistikk og transportfaget.

Åpent kurs: 4. mars 2020 i OSLO
Påmelding til: sofiedahl@Briga.no
NB! Kun får plasser

  • Del på:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn