Briga Fagopplæring

Velkommen til Briga Fagopplæring! Briga fagopplæring tilbyr kurs for å imøtekomme den store mangelen på faglært arbeidskraft. Hos oss får du hjelp med kompetanseheving. Vi vet at fagkompetanse lønner seg! Det øker arbeidsglede og jobbnærvær, og det er med på å hindre utstøting fra arbeidslivet. Vi samarbeider med fageksperter og dyktige pedagoger med erfaring i sine fag. Det sikrer deg oppdatert og inspirerende opplæring.

Ta fagbrev som voksen!

Med våre kurs kan du som er voksen ta fagbrev som praksiskandidat.

Om praksiskandidatordningen

Da kan du etter å ha bestått våre kurs melde deg opp til teoretisk og praktisk fagprøve. Våre faglærere bistår deg med å søke godkjenning av arbeidspraksis.

Fagbrev-rettet kurs som logistikkoperatør

Har du lang erfaring fra lager-/ logistikkbransjen, trives med jobben, men mangler formell kompetanse? Da kan fagbrev som logistikkoperatør være et godt valg.
Kurset i logistikkfag er en komprimert utdanning.
Ved å delta på eksamensforberedene kurs hos Briga vil du gjennomføre teoretisk eksamen som praksiskandidat før oppmelding til fagprøven.

Gjennomføring:

Læreplan

Anerkjent pensumlitteratur fra Fagbokforlaget
Faglig ansvarlig for kurset er lærer og fagbokforfatter Einar Spurkeland

Veien videre etter kurset

Når teoretisk eksamen er bestått må den enkelte dokumentere minimum fem års relevant arbeidserfaring ved oppmelding til fagprøven. Det er Fagopplæringskontoret i fylket du bor i som vurderer praksis og arrangerer fagprøven. Briga kan hjelpe til med søknadene.
Bestått fagprøve fører frem til fagbrev.

Krav

Minoritetsspråklige må ha norskferdigheter skriftlig og muntlig på minimum B1-nivå.

Finanisering

Er du medlem i en fagorganisasjon? Flere av dem har stipendordninger du kan søke på.

Ta kontakt for påmelding og mer informasjon!