Kompetansepluss

Trenger din bedrift kompetanseheving? Hvert år deler Kunnskapsdepartementet ut over 200 millioner kroner til kompetanseheving på arbeidsplassen. Opplæringen heter Kompetansepluss, og gis gjennom kurs som gjennomføres for den enkelte bedrift. Sammen med Briga AS kan din bedrift søke om midler til opplæring. Vi gjør søknadsarbeidet, gjennomfører opplæringen og har all kontakt med Kompetanse Norge.

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss er en offentlig tilskuddsordning som gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter skal bidra til at ansatte medarbeidere får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Opplæringen kan også være et ledd i veien mot fagbrev.
Det er bedriftens behov som er styrende for valg av fag.

Les mer om Kompetansepluss her

Hva er «grunnleggende ferdigheter»?

Disse ferdighetene er en forutsetning for å kunne delta aktivt i morgendagens arbeids- og samfunnsliv.

Les mer om grunnleggende ferdigheter

Hvilke resultater gir kursene for bedriften?

BEDRE KONKURRANSEEVNE GJENNOM ØKT JOBBMESTRING, BEDRE TRIVSEL OG LAVERE SYKEFRAVÆR!

Kursene bidrar til høyere jobbengasjement og mer aktiv deltakelse i arbeidsprosesser og møter, samt bedre forståelse av sikkerhetsinstrukser og arbeidsrutiner. Dette fører til:

Vi erfarer dessuten at kursene ofte øker motivasjonen for ytterligere kompetanseheving, som fagbrev og jobbrelaterte sertifiseringer.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder virksomheter i ulike størrelser i alle bransjer over hele landet.

Annet du kanskje vil vite:

Briga er forhåndsgodkjente tilbydere av Kompetansepluss-kurs, og har gjennomført disse kursene siden 2014 – fra smågrupper for små bedrifter, til prosjekter for store konsern.

Dette kan vi! Du kan derfor trygt velge oss som samarbeidspartner i kompetansehevingen av medarbeiderne dine.

Hvordan søke?

Dersom dette er aktuelt for din bedrift, tar du ganske enkelt kontakt med en av våre drevne medarbeidere på området.
Ring Amna Wasim på 47 309 350, eller send en e-post til wasim@briga.no.

Da kontakter vi deg omgående, besvarer spørsmål og avklarer bedriftens behov.
Vi tar oss deretter av resten av søknadsprosessen, og så er vi i gang.
Velkommen!

Eller du kan fylle ut vårt kontaktskjema

Søknadsfristen for 2021/2022-prosjekter er 30.november 2020.

Dette er noen av bedriftene vi har gjennomført kurs hos:

Her kan du lese mer om vårt team. De jobber hver dag for at kunder og kursdeltakere skal være fornøyde.

Amna Wasim

Avdelingsleder for Kompetansepluss og fagansvarlig minoritetsspråklige
(+47) 473 09 350
wasim@briga.no

Amna er pedagog med spisskompetanse innen generell pedagogikk, flerkulturell pedagogikk og språkdidaktikk. I tillegg har hun studert skoleledelse. Hun etterutdanner seg for tiden innen “Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk”.

Hun har over 14 års arbeidserfaring fra offentlig og privat sektor.
Og hun har erfaring fra prosjekt- og konseptutvikling, ledelse og forretningsutvikling.

Ved siden av jobben i Briga AS leder hun et foretak og en frivillig organisasjon, som begge fokuserer på minoritetskompetanse knyttet til arbeid, integrering og inkludering.

Amna er opptatt av minoriteter, likestilling, inkludering og mangfold. Som person er hun målbevisst og løsningsorientert, og en god nettverks- og relasjonsbygger.

Angela Hjønnevåg

Prosjektleder og IKT-ansvarlig
(+47) 41761666
hjonnevag@briga.no

Angela har studert pedagogikk ved UiO, med hovedfokus på voksenopplæring, IKT og læring, motivasjon, flerkulturell pedagogikk og digitale medier.

Siden 2008 har Angela jobbet med dataopplæring. Hennes målsetning er å inspirere og utdanne, levere kvalitet som forventes I det digitale samfunn og trigge våre deltakeres og kunders interesse for IKT. Siden 2015 har hun også undervist i norsk kommunikasjon, samt i grunnleggende norsk for minoritetsspråklige.

Angela er utadvendt og imøtekommende. Hun er god på kommunikasjon, entusiastisk og engasjerende, samtidig som hun er svært strukturert.

Oksana Brokke

Prosjektkoordinator
(+47) 48361038
brokke@briga.no