NAV tiltak

Fra 2016 til 2020 gjennomførte Briga AS 52 arbeidsrettede kurs for NAV. Til sammen startet 1060 personer på kurs. Om lag 640 av disse kom ut i arbeid eller utdanning som et direkte resultat av kursdeltakelsen. Hver dag disse fire årene bidro våre profesjonelle karriereveiledere til økt inkludering i samfunnet. Kombinert med betydelig egeninnsats fra deltakerne selv, lyktes vi i stor grad. Vi er stolte av å ha bidratt til at så mange har fått et bedre liv gjennom å kunne forsørge seg selv. I henhold til den økonomiske modellen til FERD gir dette også en samfunnsgevinst på mer enn 1 milliard kroner. Altså en vinn-vinnsituasjon for enkeltmennesker og fellesskapet.

Jobb & Muligheter

Briga AS vant i 2016 anbudet på kurset Jobb og muligheter i Sandvika.
Kursvarighet: 22 uker.

I løpet av de 3 første ukene utarbeidet deltakerne CV og søknader, trente på intervjuteknikk, lærte om skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet og ble motivert til aktiv jobbsøking.

De siste 19 ukene besto av arbeidstrening og ytterligere aktiviteter for å komme i ordinært arbeid.  

Andre kurs for Nav

I tidsrommet fra 2012 og frem til i dag har Briga AS bistått ca 600 mennesker igjennom tiltakene Tilrettelagt karriereveiledning, Ordinær jobbklubb, Jobbklubb for ungdom og Avklaring og motivasjon.

I skjermet sektor har Briga AS gjennomført tiltakene Arbeid med bistand, avklaring, Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Kvalifiseringsprogrammet.

Totalt har Briga AS bistått mer enn 600 ungdommer og voksne som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet og skole.

Vi er sertifisert i anerkjente verktøy for karriereveiledning

Vi benytter anerkjent metodikk og hensiktsmessige arbeidsverktøy.
Veilederne våre er sertifisert i blant annet i:

Ta kontakt for mer informasjon.