NAV tiltak

Mange har gått på kurs hos oss og fått jobb i en bedrift i vårt markedsnettverk. Siden august 2016 har vi hatt mer enn 300 mennesker på kurset Jobb og Muligheter i Sandvika. De aller fleste av disse er nå i arbeid eller utdanning.

Jobb & Muligheter

Briga AS vant i 2016 anbudet på kurset Jobb og muligheter i Sandvika.
Vi følger opp kursdeltakere over en periode på 22 uker.

I løpet av de 3 første ukene utarbeider deltakerne CV og søknader, trenes i intervjuteknikk, lærer om skrevne og uskrevne regler i arbeidslivet og motiveres til jobbsøking.

De siste 19 ukene går med til arbeidstrening og ytterligere aktiviteter for å komme i ordinært arbeid.  

Andre gjennomførte kurs for Nav

I tidsrommet fra 2012 og frem til i dag har Briga AS bistått ca 600 mennesker igjennom tiltakene Tilrettelagt karriereveiledning, Ordinær jobbklubb, Jobbklubb for ungdom og Avklaring og motivasjon.

I skjermet sektor har Briga AS gjennomført tiltakene Arbeid med bistand, avklaring, Kvalifisering i Arbeidsmarkedsbedrift, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Kvalifiseringsprogrammet.

Totalt har Briga AS bistått mer enn 600 ungdommer og voksne som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet og skole.

Vi er sertifisert i anerkjente verktøy for karriereveiledning

Vi benytter anerkjent metodikk og hensiktsmessige arbeidsverktøy.
Veilederne våre er sertifisert i blant annet i:

Ta kontakt for mer informasjon.

Heidi Sofiedahl

Faglig leder tiltak, kommunikasjonsansvarlig
(+47) 982 27 444
sofiedahl@briga.no

Profesjonsutdanning i pedagogikk med fordypning innen undervisning, veiledning/coaching og ledelse. Videreutdanning i gruppeledelse og mestringsfremmende kommunikasjon.

Heidi har jobberfaring som NAV-veileder, undervisningsleder, karriererådgiver, kursinstruktør og forretningsutvikler. Hun har bred og lang erfaring fra servicerelatert arbeid og fra arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner. Hun har jobbet i Briga AS siden 2015.

Som person er Heidi kvalitetsbevisst og omgjengelig, med god formidlingsvne og evne til å skape gode relasjoner og tillit.

Geir Ebbesen

Avdelingsleder for Jobb og muligheter i Sandvika
(+47) (+47) 913 07 225
ebbesen@briga.no

Geir har omfattende erfaring fra gjennomføring og ledelse av ulike typer arbeidsrettede Nav-tiltak. Han har i tillegg ledererfaring fra Nav og fra arbeid med fagopplæring.