Ungdom mot nye mål

Dette er et tilbud til ungdom, 18-24 år, som sliter med psykiske utfordringer i så stor grad at det skaper begrensninger og nedsatt livskvalitet, og er til hinder for deltakelse i skole- og arbeidsliv. Kurset er for ungdom som ikke greier å nyttiggjøre seg retten de har til videregående opplæring, det være seg 3 år på videregående skole, lærlingeplass eller et 5 års løp med fagbrev som mål.

Tilbudet er for tiden inaktivt