Transportbestillerkurs

Er arbeidsdagen din preget av tidspress og vanskelige valg av hvilke transportløsninger du skal velge? Har du en følelse av at du kunne valgt bedre og lovlig transport i stedet for tvilsomme speditører og transportører?

I så fall har Briga AS et verktøy som kan hjelpe deg og din bedrift.
Det handler om bevisste valg og kunnskap om hvilke plikter og rettigheter du har som transportbestiller. Med bedre arbeidsrutiner og gode verktøy kan du få hjelp til å løse oppdragene både enklere og mer effektivt innenfor lov- og regelverk.

Transportbestillerkurset hos Briga AS gir deg de fremste teknikker til hvordan du kan gjøre bedre valg.

Kurset lærer deg:

«Vi setter stor pris på kurset samt service mellom kursdagene og etter gjennomføring av kurset. Det forsterker vårt inntrykk av at kurset har vært veldig verdifullt.» Hilsen transportkjøper og kursdeltaker

Aktuelt for deg?

Kurset er for transportkjøpere, transportører, vareeiere og andre som driver med logistikk og transport, og gir en innføring i transportbestilling for transportkjøpere og næringsdrivende.

Kontakt oss for avtale om bedriftsinternt kurs.

Cand. polit. Einar Spurkeland, konsulent/forfatter og fagansvarlig i Briga Fagopplæring, gir en innføring i faget.

LinkedInprofilen til Einar Spurkeland

Innhold

Alle bedrifter uansett bransje må sette kompetanse først for å utvikle virksomheten. For transportkjøpere, transportører, vareeiere og andre som driver med logistikk og transport er kompetanse nøkkelen til fremtidig suksess. Kunnskap om transportbestilling vil være et konkurransefortrinn.
Det er grunn til å forvente en kraftig vekst i godstransport på vei mot år 2050. 90 % av godstransportene er lokale. Importgodset kommer med utenlandske biler. Utenlandske sjåfører leverer varene. Samtidig er de stor sjåførmangel i hele Europa.

Økt betaling for veibruk krever mer fagkompetanse. Jernbanen løser ikke godstransportbehovene i/til/fra Norge. Flere transportmidler tas i bruk: lastesykler, varebiler, el-varebiler og fossillastebiler.