Livsmestring

Utenforskapet enkelte unge mennesker opplever kan føre til svekket fysisk og psykisk helse. Mange ungdommer i alderen 15 – 25 år sliter med å finne sin plass i utdannings- og arbeidslivet. De oppfattes gjerne som tiltaksløse og lite motiverte.

Individuell oppfølging

Vi tilbyr tett individuell oppfølging fra en livsmestringskonsulent som er tilgjengelig når behovet er der.

Livsmestringskonsulenten har god kjennskap til Nav, behandlingssystemet og arbeidslivet, og kan veilede ungdommen i møte med etater, offentlige kontorer, skole og arbeidsliv.

For mer informasjon, kontakt oss på post@briga.no