Transportbestillerkurs

Vi setter deg i stand til å utøve et profesjonelt arbeid som transportbestiller.

Aktuelt for deg eller noen i din bedrift?

Kurset er for transportkjøpere, transportører, vareeiere og andre som driver med logistikk og transport, og gir en innføring i transportbestilling for transportkjøpere og næringsdrivende.

Velkommen til Scandic Byporten Oslo onsdag 27. november 2019, kl. 09:00-15:00!

Cand. polit. Einar Spurkeland (https://www.linkedin.com/in/einar-spurkeland-7771943/), konsulent/forfatter og fagansvarlig i Briga Fagopplæring, gir en innføring i faget.

Innhold

Alle bedrifter uansett bransje må sette kompetanse først for å utvikle virksomheten. For transportkjøpere, transportører, vareeiere og andre som driver med logistikk og transport er kompetanse nøkkelen til fremtidig suksess. Kunnskap om transportbestilling vil være et konkurransefortrinn.
Det er grunn til å forvente en kraftig vekst i godstransport på vei mot år 2050. 90 % av godstransportene er lokale. Importgodset kommer med utenlandske biler. Utenlandske sjåfører leverer varene. Samtidig er de stor sjåførmangel i hele Europa.

Økt betaling for veibruk krever mer fagkompetanse. Jernbanen løser ikke godstransportbehovene i/til/fra Norge. Flere transportmidler tas i bruk: lastesykler, varebiler, el-varebiler og fossillastebiler.

Pris: 3500,-

For påmelding eller spørsmål, kontakt Geir Ebbesen: 913 07 225 / ebbesen@briga.no