top of page

Betalingsvilkår og angre-/klagerett

1. KJØPS- OG BETALINGSVILKÅR;

Kursavgiften skal betales så snart som mulig for å sikre reservasjonen av kursplassen, men senest 14 dager etter bestilling av kurset.

Ved kjøp av kurs på nettsiden kan du velge følgende betalingsmåter:

  • Klarna; betal hele kursavgiften innen 30 dager eller del opp betalingen i hht. avtale med Klarna. Du kan lese vilkårene for Klarna her

  • Vipps

  • Kort

  • Annen betaler (f.eks. din arbeidsgiver eller NAV)

Dersom du legger inn «annen betaler», f.eks. din arbeidsgiver, vil den virksomheten du fyller ut som «annen betaler» få tilsendt faktura for kursavgiften på det påmeldte kurset, og virksomheten vil få en epost med informasjon om din påmelding og at de er ført opp som betaler av kurset; dersom virksomheten ikke godkjenner dette vil du stå ansvarlig for å betale for kurset; du vil da bli fakturert for kursavgift og evt. andre tilleggskostnader – det er derfor viktig at du på forhånd har avklart dette med din arbeidsgiver eller den virksomheten du har oppført som «annen betaler».

 

For kurs som er kjøpt på andre måter enn via nettsiden vil kursavgiften bli fakturert direkte til deg eller din arbeidsgiver, og kan betales med samme betalingsalternativer som nevnt ovenfor.

 

Levering av tjenestene; Kursene vil bli levert i hht. til datoer i kurskalenderen, men Briga tar forbehold om evt. utsettelse/kansellering av kursstart ved alt for lav påmelding. Ved en utsettelse/kansellering har du krav på å få ombooket til nytt kurs med prioritert plass eller, hvis ønskelig, få hele kursavgiften refundert.  Utsettelser/avlysninger av enkeltstående kursøkter pga. f.eks. sykdom hos lærer, andre utenforstående årsaker eller ved ferieavvikling gir ikke grunnlag for å kreve refusjon.

 

2. ANGRERETT;

Når du har bestilt plass på et kurs vil du få tilsendt en ordrebekreftelse på ditt kjøp av kursplass. Ordrebekreftelsen dokumenterer kjøpsavtalen, og er bindende. Ved kjøp av kurs via vår nettside har du 14 dagers angrerett uten ytterligere begrunnelse, jfr. Angrerettloven. Du må informere oss skriftlig dersom du ønsker å benytte deg av angreretten. Dette gjøres ved å sende oss en e-post til kurs@briga.no.

 

Dersom du angrer på påmeldingen/kjøpet skal Briga tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg uten unødig opphold og senest 14 dager etter den dag vi mottok melding fra deg om benyttelse av angreretten. Du vil motta tilbakebetalingen til det samme betalingsmiddelet som du benyttet da du kjøpte kurset (se pkt.1 om Betaling), hvis ikke du uttrykkelig har avtalt noe annen med oss. Du vil ikke bli belastet med noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 

3. KLAGERETT;

Dersom kurset etter din mening ikke er levert i hht. kursbeskrivelse på Briga sin nettside kan du reklamere på tjenesten. Reklamasjonen må sendes skriftlig på e-post til kurs@briga.no senest 14 dager etter kursstart.

 

Konfliktløsning; Klager rettes til selger (Briga) innen rimelig tid, jfr. pkt. 2 og 3. Partene skal forsøke å løse evt. tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på tlf. 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no . Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Dette er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-/EØS-land. Klagen kan inngis her: http://ec.europa.eu/odr .

bottom of page