top of page

Kompetansepluss Arbeid 

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss er en offentlig tilskuddsordning som gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter skal bidra til at ansatte medarbeidere får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Opplæringen kan også være et ledd i veien mot fagbrev. Det er bedriftens behov som er styrende for valg av fag.

Les mer om Kompetansepluss her.

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder virksomheter i ulike størrelser i alle bransjer over hele landet.

IMG_2665_edited.jpg

Hva er "grunnleggende ferdigheter"

Grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å kunne delta aktivt i dagens arbeids- og samfunnsliv.

De omfatter:

· norsk for minoritetsspråklige

· digitale ferdigheter

· lesing og skriving

· regning

· muntlige ferdigheter

Hvilke resultater gir kursene for bedriften?

 • Bedre konkurranseevne gjennom økt jobbmestring

 • Bedre trivsel

 • Lavere sykefravær

 • Høyere jobbengasjement

 • Mer aktiv deltakelse i arbeidsprosesser og møter

 • Bedre forståelse av sikkerhetsinstrukser og arbeidsrutiner

Dette fører til:

 • Bedre ressursbruk

 • Færre feil og lavere svinn

 • Bedre arbeidsmiljø

 • Økt motivasjon for ytterligere kompetanseheving

Bar Chart
Kristoffer underviser.jpg

Annet du kanskje vil vite

 • Kurset kan gjennomføres på arbeidsplassen, våre lokaler eller digitalt.

 • Opplæringen arbeidsrettes gjennom bruk av bedriftens egne rutiner, arbeidsprosesser og kvalitetssystemer.

 • Godt kvalifiserte og erfarne instruktører sørger for motivasjon og god progresjon.

 • Gjennomføringsansvaret fra A til Å er vårt, og bedriften din får en fast kontaktperson fra oss som følger opp gjennom hele prosessen.


Dette kan vi!
Du kan derfor trygt velge oss som samarbeidspartner i kompetansehevingen
av medarbeiderne dine.

bottom of page