Kommunikasjon og service

Kurs og kompetanse

Vår avdeling for kurs og kompetanse leverer kurs innen ledelse, kommunikasjon, service og samarbeid.
I tillegg Vi er opptatt av ungdom og samfunnsansvar, og utvikler og tilpasser kurs til ulike behov for å få ungdom tilbake inn i utdanning og arbeid.
Fagområdene etnisitet og det flerkulturelle er integrert i alle kurstilbud.

Service og kommunikasjonskurs

God service både internt og eksternt er nødvendig for gode resultater.
Hvordan kan deres bedrift høyne servicegraden?

Aktuelt innhold

Alle kursene våre tilpasses slik at de harmonerer med behovene og ønskene hos kunden. I dialog med deg som oppdragsgiver utvikler vi kursinnhold og arbeidsmetodikk så det skal gi best mulig læringsutbytte og størst mulig økning i servicegrad som resultat.

Aktuelt kursinnhold:

Ta kontakt for mer informasjon.