Kommunikasjon og service

Kurs og kompetanse

Vår avdeling for kurs og kompetanse leverer kurs innen ledelse, kommunikasjon, service og samarbeid.
I tillegg Vi er opptatt av ungdom og samfunnsansvar, og utvikler og tilpasser kurs til ulike behov for å få ungdom tilbake inn i utdanning og arbeid.
Fagområdene etnisitet og det flerkulturelle er integrert i alle kurstilbud.

Service og kommunikasjonskurs

God service både internt og eksternt er nødvendig for gode resultater.
Hvordan kan deres bedrift høyne servicegraden?

Aktuelt innhold

Alle kursene våre tilpasses slik at de harmonerer med behovene og ønskene hos kunden. I dialog med deg som oppdragsgiver utvikler vi kursinnhold og arbeidsmetodikk så det skal gi best mulig læringsutbytte og størst mulig økning i servicegrad som resultat.

Aktuelt kursinnhold:

Ta kontakt for mer informasjon.

Wenche Haug

Avdelingsleder Jobb og muligheter og faglig leder kompetanse og personalutvikling
(+47) 971 48 430
haug@briga.no

Wenche har bred erfaring fra lederutvikling, endringsledelse, team- og serviceutvikling, og coaching. Hun har jobbet som kursinstruktør, prosessveileder og jobb- og livsmestringskonsulent. I tilleg har hun 10 års erfaring med egen terapipraksis,

Hun er utdannet gestalt-terapeut i Oslo og Stockholm, karriereveileder fra Høyskolen i Østfold og er sertifisert par-veileder fra Modum Bad.

Wenche er positiv og samarbeidsorientert, energisk og god på relasjonsbygging.